rakastan 
yksinkertaisuutta kaikessa.

laadukkaiden materiaalien kosketusta iholla.
selkeitä linjoja, harmoniaa ja seesteisyyttä.
miestäni ja kahta pientä pommia.

i love
beauty of simplicity.
how high quality materials feels on the skin.
clear lines, harmony and serenity.
my husband and two tiny pomeranian.